Voorkomen parkeren buiten de vakken.

Vraag: Met welke maatregel kun je het beste voorkomen dat buiten de vakken wordt geparkeerd? Een van onze wijkagenten stelt voor om een verkeersbesluit te nemen voor het onderbord alleen in de vakken met daarboven het bord E4. Het argument van hem is dat hij dan makkelijker kan verbaliseren zonder al te veel te moeten omschrijven op bon. Dit is volgens hem dujidelijker dan het bord E1 Zone parkeerverbod. En is het inderdaad nodig om voor het onderbord alleen in de vakken een verkeersbesluit te nemen?

Antwoord: Een aantal jaren geleden hebben de wegbeheerders aan de minister gevraagd het RVV aan te passen en wel zo dat als er vakken waren ook in die vakken geparkeerd moest worden. Ze wilden geen onderborden “uitsluitend in de vakken” meer aanbrengen. Het is toch logisch dat je in de vakken moet parkeren als er vakken zijn. Toen is artikel 24 RVV aangepast. Om ze in de vakken te krijgen is dan ook geen onderbord of een parkeerverbod E1 nodig. Art 24 lid 4: Indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E9 of E11 tot en met E13 van bijlage 1, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd. Het voordeel hiervan is ook dat voor een “kaal” bord E4 geen verkeersbesluit nodig is. Met onderbord is er wel een verkeersbesluit nodig (art.12 BABW).