Klantbejegening

Klantbejegening

Handen op elkaar!!

 

 

 

 

 

Cursusomschrijving

In elke samenwerking, elke organisatie  komt (klant) contact voor.

De klanten komen met hun vragen, waar vaak hoge verwachtingen achter liggen. Mensen zijn steeds mondiger en men verwacht het antwoord dat men wil horen.

De wens bestaat om medewerkers binnen uw organisatie te trainen in klantbejegening.

Doelen

Het trainen van specifieke gespreksvaardigheden door het juiste gebruik van gesprekstechnieken, het bewust inzetten van eigen non-verbaal gedrag en eventueel toepassen van afweertechnieken.

Werkwijze en middelen

 • Zeer praktisch op basis van theoretische inleiding
 • Discussies en opdrachten (individueel en groepsgewijs)
 • Presentaties
 • Praktijkoefeningen en praktijksituaties
 • Naslagmappen

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers per cursus

Cursusduur

4 dagdelen (2 dagen)

Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur(2 dagdelen)

Dag 1

 • Workshopdoelen en persoonlijke leerdoelen
 • Communicatiemodel
 • Omgaan met klanten in de (gemeente-)praktijk
 • Agressievormen, stress – en communicatiestijlen
 • Gesprekstechnieken bij spanningen
 • Persoonlijke (kern-) kwaliteiten

Dag 2

 • Samenvatting dag 1
 • Conflicthanteringstijlen
 • Non-verbaliteit en gedrag/houding
 • Afweertechnieken
 • Simulaties
 • Borging van vaardigheden.

Aantal deelnemers

Maximaal 10 deelnemers per cursus

Bijzonderheden  

Onze wijze van trainen is die van een gecontroleerde confrontatie en we doen een sterk beroep op ieders verantwoordelijkheid en zelfreflectie. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, als bewijs van deelname.