Inspectie Verkeerstekens

Inspectie Verkeerstekens

Medewerkers die belast zijn met inventariseren en inspecteren van verkeersborden en verkeerstekens de wettelijke regels en voorschriften in de praktijk toe te leren passen.
De deelnemers leren vragen zelfstandig op te lossen.

Doelgroep

De training is geschikt voor medewerkers die belast zijn met het inventariseren en inspecteren van verkeersborden en verkeerstekens.

Cursusinhoud

-De toepassing van verkeerstekens. Nodig of onnodig. Vervangende infrastructurele maatregelen
-Toepassing van borden en de inrichting van de weg
-Borden, gedragsregels en inrichting van de weg
-Gebruik van gevaarsborden
-De waarneembaarheid van verkeersborden
-Borden en belemmeren van het zicht op het verkeer
-Haaks of evenwijdig plaatsen van borden ten opzichte van de wegas
-Aantal borden dat naast of boven elkaar geplaatst mag worden
-Volgorde van de borden
-Zijde van de weg waar borden moeten worden geplaatst
-Gevallen dat borden rechts en links geplaatst moeten/mogen worden
-De hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek
-De vrije doorrijhoogte van borden boven de rijbaan en boven fiets- en voetpaden
-De afstand tussen de rand van het bord en de kant van de rijbaan dan wel de kant van de verharding
(tijdelijke) verkeerstekens op het wegdek.

Deze onderwerpen zijn al aan de orde geweest in de Basis- en Vervolgtraining Beheer Verkeerstekens. We gaan er vanuit dat de deelnemers deze basiskennis bezitten. De deelnemers moeten deze dag het geleerde in praktijk brengen. Met behulp van het VNVF Bordenboek moeten ze gemotiveerd aangeven of de borden (combinatie) op de foto’s goed of fout zijn uitgevoerd. Niet alles zal fout zijn, er zitten ook goede combinaties bij! Met behulp van Power Point Presentaties worden de verschillende onderwerpen verder toegelicht en uitgewerkt.
De deelnemers krijgen een aantal artikelen uit het RVV 1990 op papier uitgereikt. Dit zijn de basisartikelen die gaan over verkeerstekens en over de parkeermaatregelen.

Cursusduur

2 dagdelen, 1 dag

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname, een certificaat alsmede een leerstofboek, het zakboek RVV/BABW en het VNVF bordenboek.