Veilig werken langs de weg – CROW 96b – leidinggevenden

Veilig werken langs de weg – CROW 96b – Leidinggevenden

 

Herhalingsdag voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. De nieuwe CROW-publicaties ‘Werk in Uitvoering’ zijn aangepast aan de veranderende praktijk.

De benodigde maatregelen en voorzieningen bij werken moeten thans gericht zijn op:

-realiseren van goede arbeidsomstandigheden

-bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers

-beperken van verkeershinder en voorkomen van files

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden die in hun dagelijks werk te maken hebben met bijv. de controle, het bestek, de uitvoering en regelgeving m.b.t. wegafzettingen.

Cursusinhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

-Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b( 8 modules)

-Beschrijving voorbereidingsproces

-Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk

-Rijdende afzettingen

-Werken op fiets en voetpaden

-Werken op kruispunten en rotondes

-Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg

-Wegbeheerder schap en mandatering

-Bestekken en afspraken met overige bedrijven

-Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de weg werken

-Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie

Cursusduur

2 dagdelen (1 dag). Eventueel is het mogelijk een 2e dag met praktijkoefeningen toe te voegen aan de theoriedag

Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers per cursus

Bijzonderheden      

Na afloop ontvangen de deelnemers een pasje als bewijs van deelname, alsmede het vernieuwde zakboekje “Veiliger en wijzer op Weg”, waarin op duidelijk