VCA Basisveiligheid

VCA basisveiligheid U05-2 (N19)

Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van  veiligheid VCA. Daarnaast moet worden voorzien in de wettelijke verplichting die de werkgever heeft om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze te beperken. Als bedrijf is het noodzakelijk bij levering aan VCA-gecertificeerde bedrijven, te kunnen aantonen dat de medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Doelgroep:

Operationele medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA – certificaat verplicht stellen.

Cursusinhoud:

  • Arbeidsomstandighedenwetgeving
  • Risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosiegevaar
  • Elektriciteit
  • Machines en gereedschappen
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

De opleiding is CCV gecertificeerd (code 95) en kan dus meetellen voor beroepschauffeurs mee in het kader van De Richtlijn Vakbekwaamheid (2 x 7 uur theorie).

Bijzonderheden:

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van he examen wordt he certificaat Basisveiligheid VCA uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheid van 10 jaar.