Parkeerwetgeving

Parkeerwetgeving

Tijdens de cursus Parkeerwetgeving raakt de cursist vertrouwd met de juridische aanpak van parkeerproblemen. De vraag over het parkeren tijdens de markt is voor hem geen vraag meer. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden leert hij dit soort vragen op te lossen. Hierdoor kan hij veel vragen, werk en kosten voorkomen.

Ook bestaat het voornemen om bestuurlijke handhaving door middel van bestuurlijke boete voor gemeenten mogelijk te maken voor o.a. parkeerfeiten. De huidige, juridisch ingewikkelde situatie van parkeerhandhaving wordt door bestuurlijke handhaving eenvoudiger en voordeliger. Met de kennis opgedaan tijdens deze cursus zal de deelnemer deze verandering beter kunnen volgen en begrijpen. Met nadruk wijzen wij er op dat het “Parkeerbeleid” niet aan de orde komt.

Na afloop van de cursus kan de cursist vaststellen of een parkeermaatregel juridisch genomen kan/mag worden, juist is uitgevoerd en de manier waarop deze kan worden gehandhaafd.
Hij kent de verschillen tussen fiscale en strafrechtelijke handhaving van parkeermaatregelen en heeft grondige kennis van de parkeerregels in het RVV ’90, BABW en de Uitvoeringsvoorschriften.

Doelgroep
Medewerkers van provincies, gemeenten, waterschappen en adviesbureaus die belast zijn met het adviseren, vaststellen en uitvoeren van parkeermaatregelen en/of het maken van verkeersbesluiten.

Cursusinhoud
-Stilstaan en parkeren in het RVV 1990
-De parkeerverbodzone
-Laden en lossen
-Gehandicapten parkeren
-Parkeerduurbeperking, parkeerschijfzone
-De gevallen waarin betaald parkeren niet is toegestaan
-Betaald parkeren (fiscalisering of “Mulder”)
-Wielklem en wegsleepregeling
-Belanghebbendensystemen, parkeren vergunninghouders
-Gemeentelijke parkeerverordeningen
-Parkeerverbod grote voertuigen
-Bebakening en markering van parkeervoorzieningen

Cursusduur
4 dagdelen, 2 dagen

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname, alsmede een leerstofboek, het zakboek RVV/BABW en het VNVF bordenboek.