Nieuws

Wist u dat …???

  • Weg Wijzer inmiddels ruim 20 jaar  verkeersregelaars opleidt
  • Per november 2014 de nieuwe richtlijnen voor CROW 96b “Veilig werken aan de weg” van kracht zijn geworden
  • Beroepschauffeurs vóór 2016 35 uur nascholing gevolgd moeten hebben
  • Onze cursussen CROW 96b, Gladheidbestrijding en Digitale Tachograaf hierbij meetellen
  • Elke cursus voor 7 uur nascholing staat
  • We een officiële erkenning hebben van CCV
  • We alle medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS) hebben opgeleid
  • Deze opleiding in het kader van IM+ (Incident Management Autosnelwegen) is
  • Gladheidbestrijding gecertificeerd CROW: Training Specifieke Deskundigheid Winterdienst Bij de uitvoering van gladheidbestrijding staat of valt de veiligheid met de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. Om dit te garanderen heeft CROW op initiatief van verschillende wegbeheerders, brancheorganisaties en opleidingsinstituten in 2009 de Publicatie 283 uitgebracht. Het doel van deze publicatie is de kwaliteit en de kennis van de medewerkers en chauffeurs in de winterdienst te verhogen en op peil te houden. Onze cursus is daarvoor speciaal ontwikkeld en gecertificeerd door CROW.

We helpen u graag verder met Veilig werken aan de Weg en Verkeersveiligheid!