Nieuws

Wist u dat …???

  • Weg Wijzer inmiddels ruim 15 jaar  verkeersregelaars opgeleid
  • per november 2014 de nieuwe richtlijnen voor CROW 96b “Veilig werken aan de weg” van kracht zijn geworden
  • beroepschauffeurs vóór 2016 35 uur nascholing gevolgd moeten hebben
  • onze cursussen CROW 96b, Gladheidbestrijding en Digitale Tachograaf hierbij meetellen
  • elke cursus voor 7 uur nascholing staat
  • we een officiële erkenning hebben van CCV
  • we alle medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS) hebben opgeleid
  • deze opleiding in het kader van IM+ (Incident Management Autosnelwegen) is

We helpen u graag verder met Veilig werken aan de Weg en Verkeersveiligheid!