BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar – opfris

Cursusomschrijving BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar – opfris

Om de bevoedgheid tot Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar te verlengen, moeten BOA’s opnieuw getoetst worden op kennis en kunde. De opfriscursus is een goede voorbereiding op het vastgestelde examen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

 

De opleiding wordt mondeling gegeven door zeer ervaren en vakbekwame (politie)docenten van Weg-Wijzer.

Doelgroep

Diegenen die eerder een cursus BOA hebben gevolgd. Met het ‘herexamen’ wordt de aanstelling verlengd.

Examen

Om aan te tonen dat aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan, wordt een examen afgelegd. Dit examen wordt verzorgd en afgenomen door een onafhankelijke instantie met toezicht door een examencommissie. De organisatie is in handen van het CITO te Arnhem. Het examen wordt digitaal afgenomen:

  1. Rechtskennis (50 meerkeuzevragen, duur max. 90 minuten)
  2. Proces-verbaal (14 meerkeuzevragen, duur max. 45 minuten)

Locatie

In principe wordt de cursus gegeven op de plaats van voorkeur opdrachtgever. Bij voldoende deelnemers van een of meerdere bedrijven of instanties wordt de cursus gegeven op een aangewezen locatie (in overleg).

Kosten

Op aanvraag.

Bijzonderheden

Bij voldoende aanmeldingen wordt de startdatum bekend gemaakt. Deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht.

Deelnemers dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen.

Benodigde faciliteiten op locatie: beamer, flip-over o.i.d.

Alle prijzen zijn per persoon per dag excl. BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.