REVI – Chauffeur Incidentmanagement IM+ – (incl. code 95) – U37-1 (N137)

REVI – Chauffeur Incidentmanagement IM+

Cursusomschrijving

Welke maatregelen moet je nemen bij een verkeersincident. Wat betekent eigen veiligheid en wat houdt de veiligheid van anderen in. Als servicebedrijf of pechhulpverlener is de kans groot dat je als eerste bij een incident aankomt. Natuurlijk is het dan zaak om de rijbaan zo snel mogelijk vrij te maken. Maar welke maatregelen en in welke volgorde moet je deze uitvoeren zonder dat je jezelf of anderen onnodig in gevaar brengt of hindert.
Deze training is de basis van juist handelen bij een incident.

Cursusinhoud

-De volgende onderwerpen worden behandeld:
-Eerste veiligheidsmaatregelen: de 4 V’s
-Beveiliging incidenten op rijbaan met eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar
-Beveiliging pechhulpverlening
-Veiligheidsruimte in verschillende situaties toepassen
-Handmatig waarschuwen verkeer
-Gevaarlijke stoffen
-Zwaailichtdiscipline
-Vervolgmaatregelen
-Gebruik vluchtstrook
-Procedure aanvraag verkeersmaatregel

Doelgroep

Alle IM hulpverleners, (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer ambulance), alle pechhulpverleners, bergers, servicebedrijven aangesloten bij BOVAG/VACO, calamiteitenaannemers en medewerkers die in hun dagelijks werk betrokken zijn bij de afhandeling van calamiteiten op en langs rijks- en provinciale wegen.

Cursusduur

2 dagdelen (1 dag)
Aanvang 09.00 – 16.00 uur (indien CCV 08.30 – 16.30 uur)

Opzet

De cursus is interactief van opzet, naast het aanbod van de theorie zal er met praktijkcases gewerkt worden waarbij er ruimte is voor eigen inbreng. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van maquette. Aan het eind van de dag wordt er een onafhankelijke toets afgenomen, bij voldoende resultaat ontvang de deelnemers een door de rijksoverheid en brancheverenigingen erkend certificaat.

Resultaat

Na afloop beschikt de deelnemer over voldoende basiskennis tot het nemen van de eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeersincidenten op wegen met een- of tweezijdig aanrijdgevaar. Dit gebeurd aan de hand van de “Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten”. Daarnaast hebben de deelnemers aan de hand van praktijkcases geoefend met het nemen van de eerste veiligheidsmaatregelen.

Aantal deelnemers

Het minimaal aantal deelnemers is 10 en maximaal aantal deelnemers is 12

Bijzonderheden

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

De opleiding is CCV gecertificeerd (code 95) en kan dus meetellen voor beroepschauffeurs mee in het kader van De Richtlijn Vakbekwaamheid (7 uur theorie).