Verkeersopleiding “Op maat”

Verkeersopleiding “Op Maat” – Maatwerk

Alle cursussen kunnen worden aangepast aan de specifieke situatie of wensen van uw bedrijf. In opdracht kunnen wij ook een volledig nieuwe cursus ontwikkelen.

Cursusinhoud

Afhankelijk van de wensen van het bedrijf kunnen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde komen

-verkeerswetgeving

-parkeerproblematiek

-verkeersbesluiten

-handhaving van verkeersmaatregelen

-organisatorische en bedrijfsmatige aspecten

-verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

-uitvoeringsvoorschriften BABW

-diverse andere onderwerpen

Doelgroep

De cursussen “op maat” zijn vooral geschikt voor medewerkers op minimaal mbo-niveau bij overheidsorganisaties, adviesbureaus of andere organisaties die bij verkeers- en vervoersproblemen betrokken zijn.

Cursusduur

De duur van de cursus wordt in onderling overleg vastgesteld.

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.