Gladheidbestrijding – SDW – Theoriecursus

Gladheidbestrijding – Specifieke deskundigheid winterdienst (SDW) – Theoriecursus

 

Cursusomschrijving

Een goede en veilige uitvoering van de gladheidbestrijding staat of valt met de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. Daarom dienen werknemers te beschikken over specifieke deskundigheid voor het werk in de gladheidbestrijding. De chauffeurs in de winterdienst spelen hierbij een belangrijke rol. Om verantwoord en veilig te kunnen werken is er een speciale training ontwikkeld. Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit. De toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden zullen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor zowel chauffeurs in eigen dienst van de wegbeheerder, als voor chauffeurs die worden ingehuurd.

Cursusinhoud

In de theoriecursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

-Veiligheid – voorschriften en regelgeving

-Samenwerking – in samenspraak met anderen het eigen handelen kunnen bijstellen

-Communicatie – helder en doeltreffend communiceren zowel technisch als inhoudelijk

-Meteo

Cursusduur

1 dagdeel

Aanvang 09.00 uur, einde 12.00 uur (’s-morgens) óf aanvang 13.00, einde  16.00 uur (’s-middags)

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers per cursus

Bijzonderheden

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat, als bewijs van deelname.