Opleiding Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg kent 6 subopleidingen:

Verkeersmaatregelen BRL 9101
Voor wat betreft de medewerkers op en langs de weg gaat het daarbij om het creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving. Veel belangrijker (en daar ziet deze Beoordelingsrichtlijn 9101 op toe) is de discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen. Onvolkomenheden tijdens deze processen veroorzaken onveilige situaties voor wegwerkers en weggebruikers.

Het voor deze Beoordelingsrichtlijn gecertificeerde bedrijf is in staat om verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen conform de contractuele eisen toe te passen.
Het procescertificaat kan van toepassing zijn op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen op: • autosnelwegen, overeenkomstig de CROW Publicatie 96a; • niet-autosnelwegen overeenkomstig de CROW Publicatie 96b.

 

Veilig werken aan de weg - rijdende afzettingen