“Coaching on the job” = Praktijkbegeleiding CROW 96b “Veilig werken aan de weg”

“Coaching on the job” = Praktijkbegeleiding CROW 96b “Veilig werken aan de weg”

 

Cursusomschrijving

Praktische opleiding en begeleiding voor maatregelen bij wegwerkzaamheden in uitvoering. De begeleiding behandelt hoofdzakelijk de nieuwe CROW-publicaties (november 2014) op wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

De benodigde maatregelen en voorzieningen bij wegwerkzaamheden moeten thans gericht zijn op:

-Realiseren van goede arbeidsomstandigheden

-Bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers

-Beperken van verkeershinder en voorkomen van files

Doelgroep

De praktische begeleiding/coaching on the job is bedoeld voor hen, die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van wegafzettingen.

De begeleiding vindt plaats tijdens daadwerkelijke werkzaamheden/verkeersmaatregelen.

Praktijkinhoud 

Tijdens deze coaching worden de volgende onderwerpen behandeld:

-Praktische benadering van de publicatie CROW 96b (4 modules)

-Begeleiding tijdens de voorbereiding en de uitvoering van werken

-Hoe te handelen bij wegwerkzaamheden van korte duur

-Inzet en gebruik van rijdende afzettingen

-Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig werken op de weg (Arbowet)

Cursusduur

1 dagdeel

Aanvang 09.00 uur, einde 12.00 uur (’s-morgens) óf aanvang 13.00, einde  16.00 uur (’s-middags)

Aantal deelnemers

Maximaal 6 deelnemers per cursus

Bijzonderheden

De begeleiding vindt plaats tijdens wegwerkzaamheden, waarbij één of meerdere verkeersmaatregelen worden uitgevoerd. De begeleiding start bij de eventuele voorbereiding in de werkplaats of op de openbare weg.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname,alsmede het zakboekje “Veiliger en Wijzer op Weg” waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de verkeersmaatregelen worden uiteengezet.