CROW 96b Veilig werken langs de weg (incl. code 95) U37-1 (N134)

CROW 96b veilig werken langs de weg – november 2014 (incl. code 95) – U37-1(N134)

Cursusomschrijving

In deze cursus wordt naast de standaardinformatie over het veilig werken op of aan de weg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, de wijzigingen besproken die in november 2014 zijn ingevoerd.

De maatregelboeken van de CROW-publicatiereeks 96b zijn namelijk herzien. De vier boeken zijn samengevoegd in één boek: “Maatregelen op wegen binnen en buiten de bebouwde kom”. Hiermee is de informatie toegankelijker geworden voor de gebruiker en er is een duidelijke en herkenbare structuur gekomen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van en de regelgeving m.b.t. wegafzettingen.

Cursusinhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen modulair behandeld:

-Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b (november 2014)

-Vervangen van het zoeksysteem door selectieschema’s

-Afstemming eisen basismaatregelen in veelvoorkomende standaard situaties

-Rijdende afzettingen

-Afstemming van maatregelen op de maximum snelheid in voorkomende situaties

-Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid

Cursusduur

2 dagdelen (1 dag). Eventueel is het mogelijk een 2e dag met praktijkoefeningen toe te voegen aan de theoriedag.

Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers per cursus

Bijzonderheden    

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  een certificaat alsmede het vernieuwde zakboekje “Veiliger en wijzer op Weg”, waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de verkeersmaatregelen worden uiteengezet.

De opleiding is CCV gecertificeerd (code 95) en telt voor beroepschauffeurs mee in het kader van De Richtlijn Vakbekwaamheid (7 uur theorie).

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname, zakboekje “Veiliger en wijzer op Weg” waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de verkeer maatregelen worden uiteengezet.