Uitvoeringsvoorschriften – Beheer Verkeerstekens vervolg

Uitvoeringsvoorschriften – Beheer Verkeerstekens vervolg training

Het betreft hier een vervolg op praktische training waarin de deelnemers leren met gebruik van het VNVF Bordenboek problemen zelfstandig op te lossen. De deelnemers krijgen nu te maken met enkele specifieke onderwerpen en leren wat de gevolgen van hun werkzaamheden kunnen zijn.

Doelgroep

De training is geschikt voor medewerkers die belast zijn met het adviseren, vaststellen en uitvoeren van verkeersmaatregelen en/of het maken van verkeersbesluiten.

Cursusinhoud

-Parkeerbebording:
In dit onderdeel wordt de bebording van de verschillende parkeerregimes uitgelegd. Zo komen aan de orde:
-parkeerbebording RVV 1990 (stilstaan en parkeren, laden en lossen, de parkeerschijfzone en het gehandicapten parkeren)
-parkeerbebording verordeningen (parkeren grote voertuigen)
-de richtlijn parkeerbebording
-belanghebbenden parkeren (vergunninghouders)

Burgerlijk Wetboek.
Als er schade optreedt bij onduidelijke of onjuiste wegsituaties (bebakening of markering) komt de aansprakelijkheid voor die schade om de hoek kijken. In het Burgerlijk wetboek wordt dit nader geregeld. De belangrijkste artikelen voor de wegbeheerder worden behandeld.

Cursusduur

1 dagdeel, ½ dag

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden

Deze training kan gecombineerd worden met de basistraining beheer verkeerstekens.
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.