BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar – basis

 Cursusomschrijving BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar – basis

Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) ondersteunen de bewaking van lokale orde en veiligheid. Zo doen BOA’s onderzoek naar mogelijk strafbare feiten, spreken burgers aan op hun gedrag, houden verdachten aan en schrijven boetes uit.

 

 

BOA’s zijn werkzaam binnen verschillende werkterreinen (domeinen) en hebben opsporingsbevoegdheidbij het uitoefenen van hun taak.

Werkterreinen

Openbare Ruimte, Milieu en Welzijn, Onderwijs, Openbaar Vervoer, inkomen en zorg, generieke opsporing en de Politie-BOA. Per domein gelden specifieke opleidingseisen. BOA’s werken ondermeer bij Inspectiediensten van gemeenten, organisaties zoals Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Doelgroep

De BOA-werkgever moet de noodzaak voor de opsporingsbevoegdheid aantonen; de (potentiële) BOA moet voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid (onbesproken gedrag) en bekwaamheid (opleiding).

Cursusinhoud

Het programma is samengesteld conform de eindtermen, vastgesteld door het Ministerie van Justitie:

 • Inleiding Recht, onderverdeeld in:
  1. recht in het algemeen
  2. de Nederlandse politie
  3. de Nederlandse staatsinrichting
  4. de rechterlijke organisatie
 • Materieel Strafrecht
 • Formeel Strafrecht
 • Proces-verbaal

Het onderdeel Sociale Vaardigheden maakt geen deel uit van de eindtermen en derhalve ook niet van het examen. Echter beschouwt het Ministerie van Justitie de ontwikkeling van sociale vaardigheden als onontbeerlijk onderdeel van de opleiding BOA. In overleg kan dit onderdeel worden toegevoegd aan de leerstof. De opleiding wordt mondeling gegeven door zeer ervaren en vakbekwame (politie)docenten van Weg-Wijzer.

Examen

Om aan te tonen dat aan de bekwaamheidseisen (zie punt 3) wordt voldaan, wordt een examen afgelegd. Dit examen wordt verzorgd en afgenomen door een onafhankelijke instantie met toezicht door een examencommissie. De organisatie is in handen van het CITO te Arnhem. Het examen wordt – met uitzondering van het proces-verbaal – schriftelijk afgenomen (meerkeuzevragen).

Cursusduur en locatie

De eindtermen (het geëxamineerde gedeelte) bestaan uit 60 lesuren; het deel Sociale Vaardigheden (niet-geëxamineerd gedeelte) bestaat uit 12 lesuren.

In principe wordt de cursus gegeven op de plaats van voorkeur opdrachtgever. Bij voldoende deelnemers van een of meerdere bedrijven of instanties wordt de cursus gegeven op een aangewezen locatie (in overleg).

Kosten

Op aanvraag.

Bijzonderheden

Bij voldoende aanmeldingen wordt de startdatum bekend gemaakt. Deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht.
Deelnemers dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen.
Benodigde faciliteiten op locatie: beamer, flip-over o.i.d.

Alle prijzen zijn per persoon per cursus excl. BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.