Verkeersopleidingen

Cursus Van Regel tot Bord

Een alles in één cursus. Door cursussen samen te voegen kunnen we 8 cursusdagen terugbrengen tot 5 dagen. Het resultaat is (reis)tijdwinst en lagere kosten.
Van de nieuwe cursus maken de volgende cursussen deel uit:

  • Basiscursus Verkeerswetgeving;
  • Cursus Parkeerwetgeving;
  • Cursus Verkeersbesluiten;
  • Training Uitvoeringsvoorschriften – Beheer Verkeerstekens.

Gezien het geringe aantal aanmeldingen voor de verschillende opleidingen hebben wij besloten deze samen te voegen in de opleiding Van Regel tot Bord.

Ook de locatie voor het plaatsvinden van de opleiding(en) hebben wij gewijzigd.

Cursusinhoud o.a.:

Dag 1
dagdeel 1: Wettenstructuur, Wegen, Reikwijdte WVW 1994, Vrijstelling en ontheffing en RVV 1990 in kort bestek
dagdeel 2: Vervolg RVV 1990 in het kort, BABW in het kort, Bijzondere voertuigen en Bebakening en markering

Dag 2
dagdeel 1: Rotondes, In- en uitritten, Werk in uitvoering en Aansprakelijkheid
dagdeel 2: Beheer en onderhoud verkeerstekens in het kort

Dag 3
dagdeel 1: Parkeerbeleid, Definities RVV 1990, Plaats op de weg, Stilstaan, Parkeren
dagdeel 2: Plaatsen (brom)fietsen, Parkeren in erven, Parkeerbebording, Verordeningen en Parkeerexcessen, Betaald parkeren

Dag 4
dagdeel 1: Wegslepen, Belanghebbenden parkeren, Handhavers, Handhaving, Afronding en parkeervraagstukken
dagdeel 2: Inleiding verkeersbesluiten, Plannen, Verkeerswetgeving, Behoorlijk bestuur, Procedures, Bevoegdheid en wanneer vereist

Dag 5
dagdeel 1: Verkeerstekens, Infrastructurele maatregelen, Ontheffingen, Tijdelijke maatregelen, Bebouwde kom
dagdeel 2: Inhoud besluit, schrijven besluit, Overleg, Publicatie, Inwerkingtreding, Kosten, Bezwaar en beroep

Cursusdata (vrijdagen):

Leusden (najaar):

vrijdag 9 september 2022
vrijdag 16 september 2022
vrijdag 23 september 2022
vrijdag 30 september 2022
vrijdag 7 september 2022

Wij bieden tevens de mogelijkheid om aan te sluiten op de volgende losse onderdelen binnen de opleiding Van Regel tot Bord:

Verkeerswetgeving  >>> dag 1 (hele dag) en 2 (ochtend)
Parkeerwetgeving >>> dag 3 (hele dag) en 4 (ochtend)
Verkeersbesluiten >>> dag 4 (middag) en 5 (hele dag)

De kosten voor de cursus zijn als volgt:

Van Regel tot Bord (5 dagen):  € 2.250,-
Aansluiting per module (1,5 dag):  € 750,-

Voor meer info of vragen kunt u contact met ons opnemen!

Onderstaand de informatie over de verschillende verkeersopleidingen: