Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten

Verkeerstekens en infrastructurele maatregelen kunnen ver strekkende gevolgen hebben. Voor wegbeheerders een reden om zorgvuldig om te gaan met het nemen van verkeersbesluiten. Door de veelheid aan wetteksten, de wijzigingen die de afgelopen jaren daarin hebben plaatsgevonden en de komst van Duurzaam Veilig is het soms lastig om vast te stellen wat wel en wat niet van toepassing is bij het nemen van verkeersbesluiten.

Voor wegbeheerders, verkeersadviseurs en anderen die te maken krijgen met verkeersbesluiten is deze cursus samengesteld .

Doelgroep

De cursus is geschikt voor juridische medewerkers van afdelingen verkeer en vervoer bij gemeenten, provincies en rijk. Daarnaast voor medewerkers uit het bedrijfsleven en de advieswereld die te maken hebben met verkeersbesluiten.

Cursusinhoud

-De opbouw van een verkeersbesluit
-De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten
-De gevallen waarin een verkeersbesluit vereist is
-Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
-De inhoud van verkeersbesluiten
-Het voorgeschreven overleg
-De publicatie, inwerkingtreding en kosten
-Bezwaar en beroep
-Tijdelijke maatregelen

In deze cursus worden de kennis en de vaardigheden aangereikt die nodig zijn om te komen tot een juridisch goed onderbouwd verkeersbesluit. De cursist leert aan de hand van basiscomponenten een verkeersbesluit samen te stellen. Aan de hand van voorbeeld verkeersbesluiten en de geldende wetteksten leert de cursist na te gaan of het verkeersbesluit juridisch “goed” in elkaar zit. Een deel van de cursus zal daarom bestaan uit oefeningen.

Cursusduur

4 dagdelen, 2 dagen

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname, een leerstofboek, het zakboek RVV/BABW en het VNVF bordenboek.