RAW-Bestek

RAW-Bestek

 

Cursusomschrijving

Medewerkers die in hun dagelijks werk te maken hebben bij wegbeheer, hebben vaak ook te maken met RAW-bestekken.

Speciaal voor deze medewerkers in dienst van gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers, hoveniersbedrijven etc. heeft Weg-Wijzer een cursus RAW-Bestek ontwikkeld.

Doelgroep

Diegenen die zich beroepsmatig bezighouden met onderhoud en beheer van wegen; bestekschrijvers, werkvoorbereiders, calculatoren, beoordelaars van RAW-bestekken.

Cursusinhoud

In alle leervormen wordt de systematiek over RAW-bestekken in uitvoering besproken; interactief aan de hand van recent of uit te voeren bestekken. De taken en verantwoordelijkheden van de wegbeheerder zijn een belangrijk onderdeel van de leerstof.

Cursusduur

2 dagdelen (1 dag)

Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur

Aantal deelnemers

Maximaal  8 deelnemers per cursus

Bijzonderheden

Cursisten ontvangen een uitgebreid cursusboek.

Deelnemers ontvangen na afloop het certificaat ‘Basisvaardigheid RAW bestekken’.