Uitvoeringsvoorschriften – Beheer Verkeerstekens basis

Uitvoeringsvoorschriften – Beheer Verkeerstekens basistraining

Jaarlijks worden grote budgetten uitgetrokken voor de aanschaf en plaatsing van verkeersobjecten. Maar met het plaatsen van verkeersborden alleen is de gemeente er meestal nog niet. Oude borden kunnen soms beter verwijderd worden, nieuwe verkeersobjecten moeten worden onderhouden, en zo zijn er meer zaken die de wegbeheerder zich vooraf moet realiseren om onnodige kosten te voorkomen.

De Basistraining Uitvoeringsvoorschriften – Beheer Verkeerstekens is een praktische training, die plaatsingsmedewerkers inzicht geeft in de consequenties van saneringsmaatregelen, waardoor financiële tegenvallers door foutieve plaatsingen kunnen worden voorkomen.
Met gebruik van het VNVF Bordenboek, reële situaties uit de eigen omgeving en korte opdrachten leerden de deelnemers problemen zelfstandig op te lossen. Verschillende achtergronden en situaties werden omgebogen tot uitdagende cases die voor álle aanwezigen leerzaam waren.

Doelgroep

De training is geschikt voor medewerkers die belast zijn met het plaatsen, onderhouden en saneren van verkeersborden.

Cursusinhoud

-Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens
-De toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeersborden
-De toepassing van onderborden
-Verkeerstekens op het wegdek
-Sanering van verkeerstekens

De deelnemer leert met behulp van het VNVF Bordenboek 2017 praktijksituaties te beoordelen op een juiste toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens.

Cursusduur

1 dagdeel, ½ dag

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden

Deze training kan gecombineerd worden met de vervolgtraining beheer verkeerstekens.
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.