CROW 96a veilig op weg/werk in uitvoering – autosnelwegen

CROW 96a veilig op weg/werk in uitvoering – autosnelwegen

Cursusomschrijving

Opleiding voor maatregelen bij werken in uitvoering op auto snelwegen. De publicatie CROW 96a behelst de richtlijnen-WIU (Werken in Uitvoering) die per 1 april 2005 vereist worden. De benodigde maatregelen en voorzieningen bij werken moeten thans gericht zijn op; realiseren van goede arbeidsomstandigheden bevorderen van de verkeersveiligheid voor weggebruikers beperken van verkeershinder en voorkomen van files.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van en de regelgeving m.b.t. wegafzettingen.

Cursusinhoud  

In de cursus worden de volgende onderwerpen modulair behandeld:

-Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96

-Beschrijving voorbereidingsproces

-Plaats van het werk met aandacht voor kortdurend werk

-Rijdende afzettingen

-Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg

-Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de weg werken

-Enkele aspecten m.b.t. de Arbowetgeving en Arbeidsinspectie

Cursusduur

2 dagdelen (1 dag). Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers per cursus

Bijzonderheden

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname, alsmede het vernieuwde zakboekje: “Veiliger en wijzer op Weg”, waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de verkeersmaatregelen worden uiteengezet.