Gecertificeerde opleiding Gladheidbestrijding – Specifieke deskundigheid winterdienst

Gladheidsbestrijding – Specifieke deskundigheid winterdienst 

Cursusomschrijving

Een goede en veilige uitvoering van de gladheidsbestrijding staat of valt met de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. Daarom dienen werknemers te beschikken over specifieke deskundigheid voor het werk in de gladheidsbestrijding. De chauffeurs in de winterdienst spelen hierbij een belangrijke rol. Om verantwoord en veilig te kunnen werken is er een speciale training ontwikkeld, die voldoet aan de CROW Norm (publicatie 283). Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen, zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit. De toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden zullen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor zowel chauffeurs in eigen dienst van de wegbeheerder, als voor chauffeurs die worden ingehuurd.

Cursusinhoud

In de theorie en praktijkcursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

-Veiligheid – voorschriften en regelgeving

-Materieel – voertuigen voor SDW naar behoren op bouwen, besturen, bedienen en afbouwen

-Onderhoud – de vereiste schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten

-Samenwerking – in samenspraak met anderen het eigen handelen kunnen bijstellen

-Communicatie – helder en doeltreffend communiceren zowel technisch als inhoudelijk

Cursusduur

2 dagdelen (1 dag)

Aanvang 08.30 uur, einde 16.30 uur

Aantal deelnemers

Maximaal 4 deelnemers per docent, per voertuig maximum 4 personen

Praktijkbeoordeling

De praktijkbeoordeling vindt plaats met het eigen voertuig en materiaal. Behalve op- en afbouw van de strooimachine en sneeuwploeg komen ook de laadinstructies en de instelling van de machines aan bod. Tevens worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) besproken.

Bijzonderheden

De deelnemer dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens de opleiding.

Nadat de deelnemer met voldoende score de theorietoets als de praktijkbeoordeling heeft afgesloten, zal het pasje “specifieke deskundigheid winterdienst” worden afgegeven, als bewijs van deelname.

De opleiding is CCV gecertificeerd (code 95) en kan dus meetellen voor beroepschauffeurs mee in het kader van De Richtlijn Vakbekwaamheid (7 uur theorie).

De opleiding Specifieke Deskundigheid Winterdienst van Weg-Wijzer Opleiding & Trainingen is door CROW beoordeeld en gecertificeerd op basis van ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’. De audit van de opleiding was een succes. Hiermee is Weg-Wijzer Opleiding & Trainingen de vijfde opleider die het CROW-certificaat heeft ontvangen.