Verkeerskunde – basiscursus

Verkeerskunde – Basiscursus

 

Cursusomschrijving

Een opleiding voor medewerkers van openbare instellingen en bedrijven, die zich vooral praktisch bezig houden met de “taal van de weg”. Tijdens deze basisopleiding zal het beheer en onderhoud van infrastructurele werken theoretisch en zo mogelijk ook praktisch worden toegelicht.

De taken en verantwoordelijkheden van de wegbeheerder maken een belangrijk deel uit van deze basisopleiding.

 

 

 

 

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich in de praktijk met onderhoud en beheer van wegen bezig houdt. Organisaties zoals o.a. gemeentes, provincies, waterschappen, maar ook aannemers en hoveniersbedrijven, die voor de wegbeheerder werkzaam zijn.

Cursusinhoud

In de cursus worden o.a de volgende onderwerpen behandeld:

-Wegen

-Verkeersborden, plaatsingsbesluiten etc.

-Markering en bebakening

-Soorten kruispunten

-Vormgeving van bochten

-Bewegwijzering

-Verkeerskundige begrippen

-Verkeersregelinstallaties

-Veiligheidsmaatregelen

-NVV bordenboek

Cursusduur

2 dagdelen (1 dag)

Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur

Aantal deelnemers

Maximaal 10 deelnemers per cursus

Examen/certificering

Tijdens de opleiding zal een belangrijk deel vanuit de praktijk worden toegelicht. Deze basisopleiding kan met een examen worden afgesloten.

Deelnemers ontvangen na afloop het certificaat “basiscursus  verkeerskunde”, als bewijs van deelname.