Van Regel tot Bord – een alles in één cursus

Van Regel tot Bord – een alles in één cursus

Door cursussen samen te voegen brengen we 8 cursusdagen terug tot 5 dagen.
Het resultaat is (reis)tijdwinst en lagere kosten. Van de nieuwe cursus maken de volgende cursussen deel uit:
– Basiscursus Verkeerswetgeving
– Basis- en Vervolgtraining Uitvoeringsvoorschriften / Beheer Verkeerstekens
– Beheer Verkeerstekens
– Cursus  parkeerwetgeving
– Cursus Verkeersbesluiten

Doelgroep 
Medewerkers van provincies, gemeenten, waterschappen en adviesbureaus, die (sinds kort) belast zijn met het adviseren, vaststellen en uitvoeren van verkeers- en parkeermaatregelen en/of het maken van verkeersbesluiten.

Cursusinhoud o.a.
Dag 1
dagdeel 1: Wettenstructuur, Wegen, Reikwijdte WVW 1994, Vrijstelling en ontheffing en RVV 1990 in kort bestek
dagdeel 2: Vervolg RVV 1990 in het kort, BABW in het kort, Bijzondere voertuigen en Bebakening en markering
Dag 2
dagdeel 1: Rotondes, In- en uitritten, Werk in uitvoering en Aansprakelijkheid
dagdeel 2: Beheer en onderhoud verkeerstekens in het kort
Dag 3
dagdeel 1: Parkeerbeleid, Definities RVV 1990, Plaats op de weg, Stilstaan, Parkeren
dagdeel 2: Plaatsen (brom)fietsen, Parkeren in erven, Parkeerbebording, Verordeningen en Parkeerexcessen, Betaald parkeren
Dag 4
dagdeel 1: Wegslepen, Belanghebbenden parkeren, Handhavers, Handhaving, Afronding en parkeervraagstukken
dagdeel 2: Inleiding verkeersbesluiten, Plannen, Verkeerswetgeving, Behoorlijk bestuur, Procedures, Bevoegdheid en wanneer vereist
Dag 5
dagdeel 1: Verkeerstekens, Infrastructurele maatregelen, Ontheffingen, Tijdelijke maatregelen, Bebouwde kom
dagdeel 2: Inhoud besluit, schrijven besluit, Overleg, Publicatie, Inwerkingtreding, Kosten, Bezwaar en beroep

Cursusduur
10 dagdelen, 5 dagen – open inschrijving

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12

Bijzonderheden
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname, een leerstofboek, het zakboek RVV/BABW en het VNVF bordenboek.

Meer informatie

Download de flyer of neem direct contact met ons op