Bedrijfshulpverlening BHV – Basis

Bedrijfshulpverlening BHV basis U21-1 (N25)

De bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbo-wet dat elke werkgever veiligheid kan garanderen voor klanten en medewerkers. De cursist leert om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

Doelgroep

Als u personeel in dienst heeft dan bent u wettelijk verplicht tenminste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV-er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn. Deze cursus is bedoeld voor degene die binnen het aandrijf aangewezen zijn als BHV-er.

Cursusinhoud

Praktijk BHV

  • Ontruimingsoefening
  • Brand blussen
  • EHBO en reanimatie
Theorie BHV
  • Organisatie bedrijfshulpverlening
  • Alarmering
  • Ontruiming en communicatie
  • Verbranding en blussen
  • Levensreddende handelingen en reanimatie.

De opleiding is CCV gecertificeerd (code 95) en kan dus meetellen voor beroepschauffeurs mee in het kader van De Richtlijn Vakbekwaamheid (2 x 7 uur theorie).

Bijzonderheden

Gedurende de dag wordt u beoordeeld op de praktijkhandelingen die u verricht. Sluit u de dag met voldoende resultaat af dan ontvangt u het certificaat en een legitimatiepas (inclusief aantekening AED). Het certificaat en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van één jaar. Deze cursus zal voor de betreffende cursisten worden aangemeld bij het CCV.