Erkenning

Weg Wijzer opleidingen en trainingen heeft erkenning voor opleidingen voor:

Cursus SDW gladheidbestrijding

De opleiding Specifieke Deskundigheid Winterdienst van Weg-Wijzer Opleiding & Trainingen is door CROW beoordeeld en gecertificeerd op basis van ‘Opleidingseisen Specifieke Deskundigheid Winterdienst’. De audit van de opleiding was een succes. Hiermee is Weg-Wijzer Opleiding & Trainingen de vijfde opleider die het CROW-certificaat heeft ontvangen.

Gladheidbestrijding gecertificeerd CROW

Bij de uitvoering van gladheidbestrijding staat of valt de veiligheid met de inzet van voldoende gekwalificeerd personeel. Om dit te garanderen heeft CROW op initiatief van verschillende wegbeheerders, brancheorganisaties en opleidingsinstituten in 2009 de Publicatie 283 uitgebracht. Het doel van deze publicatie is de kwaliteit en de kennis van de medewerkers en chauffeurs in de winterdienst te verhogen en op peil te houden. Onze cursus is daarvoor speciaal ontwikkeld en gecertificeerd door CROW.

Verkeersmaatregelen BRL 9101

Voor wat betreft de medewerkers op en langs de weg gaat het daarbij om het creëren van een veilige werkplek conform de geldende wet- en regelgeving. Veel belangrijker (en daar ziet deze Beoordelingsrichtlijn 9101 op toe) is de discipline die noodzakelijk is bij het aanbrengen, in standhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen. Onvolkomenheden tijdens deze processen veroorzaken onveilige situaties voor wegwerkers en weggebruikers.

Het voor deze Beoordelingsrichtlijn gecertificeerde bedrijf is in staat om verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen conform de contractuele eisen toe te passen.
Het procescertificaat kan van toepassing zijn op het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen op: • autosnelwegen, overeenkomstig de CROW Publicatie 96a; • niet-autosnelwegen overeenkomstig de CROW Publicatie 96b.

CODE 95 –  CCV registratie

Een beroepschauffeur is verplicht om iedere 5 jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen voor het behouden van zijn groot rijbewijs / code 95. Als de chauffeur niet voldoet aan de nascholingsplicht mag hij niet meer beroepsmatig rijden.

De nascholing (code 95) moet bestaan uit de cursussen die door het CCV gecertificeerd zijn en mogen meegeteld worden voor chauffeurs in het kader van de richtlijnen vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs (minimaal 7 uur per opleiding).

Meer informatie over de nascholingscursussen voor beroepschauffeurs en het behouden van de code 95 is te lezen op

Gecertificeerde opleidingen zijn o.a.:

Registatie CCV kosten: € 25,- p.p. per dag excl. BTW.

Zie voor meer informatie over Code 95 ook  Code 95 Vakbekwaamheid