Deadline Nascholing Code 95 nadert

Op 10 september 2016 moet een grote groep vrachtautochauffeurs de 35 uur nascholing hebben afgerond en code 95 op het rijbewijs hebben staan. Als een vrachtautochauffeur de code 95 niet op tijd op het rijbewijs heeft staan, dan mag hij vanaf die datum niet beroepsmatig rijden (totdat hij wel een geldige code 95 op het rijbewijs heeft).

Twee manieren
Omdat 10 september 2016 snel dichterbij komt, is het goed te weten dat chauffeurs de code 95 op twee manieren kunnen bijschrijven op hun rijbewijs. De eerste is de normale weg middels een EV-traject. Via dit traject laat je de code bijschrijven tot 10 september 2021 en verleng je het rijbewijs met vijf jaar. Het nadeel van deze route is dat het aanvraagtraject lang(er) duurt: zo’n vier weken en in sommige situaties kan het wel vier maanden in beslag nemen. Het alternatief is het overslaan van het EV-traject en direct naar het gemeentehuis gaan voor het laten bijschrijven van de code 95. Daarmee kun je de geldigheid van je rijbewijs niet verlengen. Maar het is wel de snelste manier om te voorkomen dat je vanaf 10 september 2016 niet meer beroepsmatig mag rijden als vrachtautochauffeur. Al moet je ook dán rekening houden met de verwerkingstijd van de gemeente.

Voldaan
De deadline van 10 september geldt voor vrachtautochauffeurs die vóór de invoering van de richtlijn vakbekwaamheid al werkzaam waren als beroepschauffeur (rijbewijs C afgegeven voor 10/09/09). Zij hebben voor de eerste periode zeven in plaats van vijf jaar de tijd gekregen om aan de eis van 35 uur nascholing te voldoen. Beroepschauffeurs die daarna hun rijbewijs en code 95 hebben behaald, hebben vijf jaar de tijd voor de afronding van de nascholing (de einddatum van hun code 95 staat al op het rijbewijs). Inmiddels hebben per 28 augustus 151.971 chauffeurs aan de nascholingseis voldaan. Duidelijk is ook dat er deze weken nog veel nascholingscursussen plaatsvinden. Het is mogelijk dat er chauffeurs zijn die de code 95 niet voor 10 september 2016 hebben bijgeschreven. Die mogen vanaf die datum niet meer beroepsmatig rijden, tot ze hun code alsnog hebben laten bijschrijven.

Het feit is dat ook CCV niet precies weet hoeveel actieve beroepschauffeurs er zijn in Nederland en hoeveel ervan in Nederland nascholing moeten volgen. Natuurlijk is het duidelijk wie in het bezit is van een C-rijbewijs en wie de basiskwalificatie heeft gehaald, maar niet wie er daadwerkelijk als beroepschauffeur werkt en dus nascholing moet volgen. De schattingen gaan ervan uit dat er in Nederland tussen de 130.000 en 160.000 actieve beroepschauffeurs zijn.

Geldigheid nascholingscursussen na deadline
Chauffeurs die de code 95 niet vóór 10 september 2016 hebben bijgeschreven, moeten ook rekening houden met de geldigheidsduur van de door hun gevolgde nascholingscursussen. Nascholingscursussen gevolgd door chauffeurs waarvan het rijbewijs C is afgegeven voor 10 september 2009, zijn geldig tot 10 september 2016. Na 10 september 2016 is de geldigheid van nascholingscursussen vijf jaar. Het kan dus zijn dat er nascholingscursussen komen te vervallen. Deze moeten opnieuw gevolgd worden om aan de nascholingsplicht te voldoen.

Ingespannen
Sinds de start van de nascholingscyclus in 2009 (en in 2008 voor de buschauffeurs) heeft CCV geadviseerd tijdig te beginnen met de nascholing. Daarnaast heeft het exameninstituut in het afgelopen voorjaar een brief gestuurd aan chauffeurs die nog niet het vereiste aantal uren nascholing hadden gevolgd. Verder is er eind 2014 een brief uitgegaan naar chauffeurs met de basiskwalificatie om hen te informeren over code 95, waar deze op het rijbewijs staat en te verwijzen naar mijn.cbr.nl. Ook publiceert CCV elk kwartaal de gevolgde nascholing. Maar het blijft uiteindelijk natuurlijk de verantwoordelijkheid van de individuele chauffeur om tijdig aan de nascholingseis te voldoen.

Nascholingscursussen nét voor de deadline?

Staan er in de week voor de deadline nog nascholingscursussen gepland? Dan is het van belang om deze na afloop van de cursus zo snel mogelijk in TOP Internet te verwerken. Het CBR kan pas na verwerking van de nascholingscursus – en als aan alle eisen is voldaan – een Verklaring Van Nascholing naar de RDW verzenden. Hoe eerder de VVN naar de RDW verzonden kan worden, hoe eerder de chauffeur de code 95 kan laten bijschrijven.

Code 95 voor Beroepschauffeurs van vóór 1 juli 1955

Indien chauffeurs van voor 1 juli 1995 de Code 95 nog niet hebben laten bijschrijven op uw rijbewijs kan dit nog tot 10 september 2016!
Dit kan door het vernieuwen van het rijbewijs voor deze datum.
Men is dan nog vrijgesteld van verplichte nascholing voor de komende 5 jaar, dus tot 2021.

Is dit voor 10 september 2016 niet gebeurd dan dienen ook deze chauffeurs aan de nascholingsverplichting te gaan voldoen.

 

 

Samenwerking met De Vries Verkeersopleidingen

Vanaf 1 juli 2015 worden de cursussen en trainingen van De Vries Verkeersopleidingen ondergebracht bij Weg Wijzer Opleidingen en trainingen. Door nauw samen te werken kunnen we profiteren van elkaars deskundigheid. Hierdoor zal de kwaliteit van de cursussen toenemen.

De bestaande opleidingen van Weg Wijzer opleidingen en trainingen worden daardoor per 1 juli uitgebreid met de volgende Verkeersopleidingen:

  • Verkeerstekens basis
  • Verkeerstekens vervolg
  • Verkeerswetgeving
  • Parkeerwetgeving
  • Verkeersbesluiten
  • Van Regel tot Bord

Neem voor meer informatie en of prijzen vrijblijvend contact met ons!

Examenkosten (beroeps) verkeersregelaar

De Stichting Verkeersregelaars Nederland is per 1 april 2015 over op een nieuw systeem als het gaat over het plannen van examens voor Beroepsverkeersregelaars.

Examengelden moeten tegelijk met het plannen van de examendata voldaan worden.

Weg Wijzer opleidingen en trainingen is dan ook genoodzaakt deze kosten voorafgaand in rekening te brengen.

Overige opleidingskosten worden, zoals u van ons gewend bent, achteraf in rekening gebracht.

 

https://weg-wijzer.nlopleidingen/opleiding-verkeersregelaar/verkeersregelaar-beroeps/

Vragen? Neem contact met ons op!

 

20141202_114505

Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid erkenning

Per 1 oktober is Weg Wijzer opleidingen en trainingen, voor de volgende opleidingen erkend bij het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid:

Dit houdt in dat:
Werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen en die hun (Bouw-CAO) werknemers cursussen laten volgen, kunnen in aanmerking komen voor een nominale vergoeding uit het Scholingsfonds voor: Verlet-, reis- en cursuskosten die verband houden met het volgen van een cursus uit de Scholingsfondscatalogus. De voorwaarden waaronder deze vergoedingen worden verstrekt, worden vastgesteld door het bestuur van het Scholingsfonds. De verletkosten bestaan uit het vastovereengekomen loon plus de daarbij behorende vakantietoeslag en de over dat loon door de werkgever verschuldigde premies en bijdragen. De vergoeding geldt per dag en per werknemer.