Wanneer moet je in de vakken parkeren?

Vraag: Betekent het bord E4 dat je alleen in de vakken mag parkeren of mag je zelf weten waar je je auto neerzet? Met andere woorden moet er een onderbord onder met de tekst: Uitsluitend in de vakken of is alleen het bord E4 voldoende?

Antwoord: Enkele jaren geleden moest je alleen in de vakken parkeren als op een onderbord was aangegeven op welke wijze het parkeren diende te geschieden (bv. met de tekst: uitsluitend in de vakken). Na wijziging van artikel 24 RVV 1990 gelden nieuwe regels. In artikel 24 lid 4 RVV 1990 staat dat indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 tot en met E9 of E11 tot en met E13 van de bijlage I, is voorzien van parkeervakken, slechts in die vakken mag worden geparkeerd. Door deze wijziging is het niet meer nodig om onder een E-bord een onderbord aan te brengen met de tekst: Uitsluitend in de vakken.