Verplichte nascholing code 95.

Vraag: Wat verstaat men onder de verplichte nascholing code 95?

Antwoord:  Verplichte nascholing: Alle bezitters van het Nederlandse chauffeursdiploma hebben conform De Richtlijn Vakbekwaamheid 7 jaar de tijd om te voldoen aan de nascholingsverplichting. Hierna moet iedere 5 jaar opnieuw 35 uur nascholing worden gevolgd om beroepsmatig het chauffeursvak uit te oefenen. Voor nieuwe chauffeurs (rijbewijs en code vakbekwaamheid behaald ná de inwerkingtreding ) is de 2 jaar extra tijd niet van toepassing. Als chauffeurs niet voldoen aan de verplichting tot nascholing, mogen zij hun vak niet langer uitvoeren. Van de 35 uur moet minimaal 7 uur ingevuld worden met praktijktraining.

Rijbewijs C: rijbewijs afgegeven voor 10-9-2009 krijgen 7 jaar de tijd voor de nascholing. Dus tot 10-9-2016, daarna geldig tot 10-9-2021.

Rijbewijs D: rijbewijs afgegeven voor 10-9-2008 krijgen 7 jaar de tijd voor de nascholing. Dus tot 10-9-2015, daarna geldig tot 10-9-2020.

Code 95 verlopen of het lukt u niet om aan de verplichte nascholing te voldoen dan mag u niet meer beroepsmatig rijden. U moet nu opnieuw 35 uur nascholing volgen. Nadat u deze 35 uur gevolgd heeft en de code 95 op uw rijbewijs heeft, mag u weer beroepsmatig rijden.

De nascholing kan alleen gevolgd worden in het land waar u woont of werkt.