Verantwoordelijkheid ongeluk tijdens werkzaamheden.

Vraag: Kunt u zelf verantwoordelijk gesteld worden, indien u tijdens uw werkzaamheden een ongeluk veroorzaakt met zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend?

Antwoord: Als u zwaar lichamelijk letsel veroorzaakt tijdens uw werkzaamheden kunt u persoonlijk strafrechtelijk worden vervolgd. De materiële schade kunnen middels een civiele procedure bij strafbaarstelling eveneens worden verhaald bij de veroorzaker. De werkgever of opdrachtgever kan hierbij ook een strafbare rol spelen.