Veiligheidsklasse kleding

Vraag: Als u werkzaam bent bij uw gemeente aan welke veiligheidsklasse moet dan deze kleding voldoen?

Antwoord: U moet het verkeersvest altijd dragen bij werkzaamheden op of aan de openbare weg. Zowel voor uw eigen veiligheid en voor anderen. Zien en gezien worden is het criterium. Ook de Arbeidswet geeft u de verplichting om werkkleding en veiligheidskleding te dragen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld.