Straatnaamborden uitvoering

Vraag: Hoe zit het met de uitvoering van straatnaamborden?

Antwoord: Ten aanzien van de straatnaamborden het volgende:
Een en ander kun je terugvinden in de CROW Richtlijn bewegwijzering 2014.
CROW publicatie 322, blz. 227 en volgende.

Aanbevolen wordt een uniforme uitvoering en plaatsing van straatnaam en huisnummerborden.
De norm NEN 1772/2010 wordt hierbij aanbevolen.
Er gelden in ieder geval algemene ontwerpregels en specifieke criteria voor:

  • Kleur
  • Indeling
  • Lettertype en grootte.

Kleur:
Qua kleur wordt uitgegaan van blauwe borden met witte tekst.

Indeling:
De indeling moet centrisch zijn. Toepassing van meer dan twee afkortingen in een naam is ongewenst.
Het afbreken van namen moet zo veel mogelijk worden vermeden.

Lettertype en letterhoogte:
De teksten worden uitgevoerd in het Dd-letterype.
Benodigde letterhoogte is afhankelijk van de toegestane rijsnelheid en wegcategorie.
ETW = 60mm
GOW = binnen de kom = 80mm
Overige wegen is 110 mm

De plaats van straatnaamborden:
Plaatsing op een flespaal of aan een aanwezige lichtmast heeft de voorkeur uit het oogpunt van zichtbaarheid.
Slechts indien dit niet mogelijk is(bijvoorbeeld in voetgangersgebieden) kan het aanbrengen aan een gevel worden overwogen.
De afstand van de onderkant van een straatnaambord tot het voetpad moet minimaal 2.30m zijn.

Voorstraatnaamborden:
Langs grootschalige verkeersaders kan behoefte zijn aan het aangeven van de straatnaam voor het kruispunt door middel van straatnaamborden.
Ook bij ongelijke kruispunten kunnen deze borden gewenst zijn omdat vanaf de ene straat het straatnaambord van de andere straat niet zichtbaar is.

Vormgeving:
Uit het oogpunt van uniformiteit worden huisnummerborden met zwarte cijfers op een witte achtergrond uitgevoerd.
Plaats van huisnummerborden:
Een goede zichtbaarheid vanaf de openbare weg moet gewaarborgd zijn om snelle hulpverlening bij calamiteiten mogelijk te maken.
Als buiten de bebouwde kom panden(boerderijen etc) op enige afstand van de openbare weg liggen, is het raadzaam voorhuisnummerborden langs de openbare te plaatsen, voor de toegang van het betreffende perceel.