Richtlijnen CROW 96b

Vraag: De richtlijnen van CROW 96b, zijn zij adviserend of zijn zij bindend?

Antwoord: De richtlijnen van CROW 96b zijn feitelijk bindend.