Reserveren parkeerplaatsen artsen

Vraag: Is het bestemmen van parkeerplaatsen voor artsen mogelijk?

Antwoord: Parkeerplaatsen kunnen voor een bepaalde groep op 2 manieren “gereserveerd” worden, namelijk:

  1. Middels parkeerplaatsen voor vergunninghouders,
  2. Middels parkeerplaatsen voor een bepaalde groep voertuigen.

Ad a:
Deze parkeerplaatsen aangeduid door E9 zijn dan uiteraard alléén legaal te gebruiken door degenen die over een vergunning beschikken (de betreffende artsen), althans gedurende de op het onderbord aangegeven dagen/uren. Verstandig is om na te denken of het opportuun is de vergunning(en) op kenteken óf op naam af te geven.

Handhaafbaar via artikel 24 lid 1 onder g [  feitnummer m R 397 i á € 90,=  ].

Ad b:
Deze parkeerplaatsen aangeduid door E4 + aanduiding groep voertuigen zijn alléén legaal te gebruiken door degenen die over een voertuig die tot de aangeduide groep voertuigen behoort, ook weer gedurende de op het onderbord aangegeven dagen/uren.

In tegenstelling tot een aangeduide voertuigcategorie, dus met een symbool als personenauto’s of motorfietsen, heeft de wegbeheerder veel vrijheid om zo’n groep aan te duiden, MITS het een voor een ieder herkenbare groep is.

Denk in dit verband aan herkenbare politieauto’s, taxi’s en deelauto’s zoals Greenwheels (zie voorbeeld in bijlage GW), waarbij de aanduiding op het (onder)bord dus verwijst naar de betreffende als zodanig herkenbare voertuigen.

Een voorbeeld van een bord E4 + aanduiding groep voertuigen dat van oudsher zo veel wordt toegepast dat het een eigen nummer in het RVV heeft gekregen is dat voor de taxi (E5). Bij andere groepen is dat (nog) niet het geval, maar laten de bordenfabrikanten via allerlei varianten op het RVV-bord E8 zien welke mogelijkheden er zijn [zie het bordenboekje E08a – E08n]

Handhaafbaar via artikel 24 lid 1 onder d ten 1e [  feitnummer m R 397 d á € 90,=  ].