Basiskwalificatie richtlijn vakbekwaamheid – code 95.

Vraag: Wat houdt de Basiskwalificatie van de richtlijn vakbekwaamheid – code 95 in?

Antwoord:  De Richtlijn Vakbekwaamheid schrijft voor welke onderwerpen behandeld moeten worden in de toelatingsexamens en hoe lang de opleiding moet duren.

In de periode vóór De Richtlijn Vakbekwaamheid was een chauffeursdiploma verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig zwaarder dan 7,5 ton. Met de nieuwe regelgeving is voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is, een geldige code vakbekwaamheid vereist: Code 95. Chauffeurs met een rijbewijs C en/of D vóór de ingangsdatum van De Richtlijn zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie/Code 95. Werken zij beroepsmatig als chauffeur, dan zijn zij welverplicht de nascholing te volgen. Code 95 heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en kan alleen verlengd worden als aan de nascholingsverplichting is voldaan.