Gladheidbestrijding – Handstrooien

Gladheidbestrijding – Handstrooien

images

Cursusomschrijving

Een eenvoudige cursus over gladheidbestrijding, waarbij het accent ligt op het strooien van zout en het opruimen van sneeuw.
Deze cursus is een maatwerkcursus en bestemd voor de doelgroep, die zich juist met deze vorm van gladheidbestrijding bezig houdt. Ook deze medewerkers dienen te beschikken over specifieke deskundigheid voor het werk in de gladheidbestrijding. Deze medewerkers spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van de gladheid. Om verantwoord en veilig te kunnen werken, is deze cursus ontwikkeld. Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen, zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit. De toegenomen kennis van materieel, omstandigheden en randvoorwaarden zullen leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor werknemers, die met eenvoudige middelen en materialen de gladheid kunnen gaan bestrijden.

Cursusinhoud

In deze theorie en praktijkcursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

-Veiligheid – voorschriften en regelgeving

-Materieel – voertuigen voor gladheidbestrijding naar behoren opbouwen, besturen, bedienen en afbouwen

-Onderhoud – de vereiste schoonmaak en onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten

-Samenwerking – in samenspraak met anderen het eigen handelen kunnen bijstellen

Cursusduur

1 dagdeel

Aanvang 09.00 uur, einde 12.00 uur (’s-morgens) óf aanvang 13.00, einde  16.00 uur (’s-middags)

Aantal deelnemers

Maximaal 8 personen per cursus

Praktijkbeoordeling

De praktijk vindt plaats met eigen materiaal. Tevens worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen die moeten worden gedragen besproken

Bijzonderheden

De deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname, “Handstrooien”, alsmede het zakboekje “Handstrooien”.