Kennisbank

Wat is de betekenis van het fietssymbool op een onderbord?

Vraag: Wij hebben in een wegvak bord C1 hangen met onderbord OB52 ?uitgezonderd met het fietssymbool?. Nu komt het fietssymbool ook voor op bord J24 en daar is het ook geldig voor bromfietsers. Omdat dit zo is, vertelde men ons, geldt deze uitzondering ook voor het onderbord OB52 en mogen bromfietsers hier wel door, terwijl dit niet onze bedoeling is. Wat is de waarheid?

Antwoord: Volgens artikel 67 lid 3 RVV 1990 hebben symbolen op onderborden dezelfde betekenis als die welke in bijlage 1 zijn opgenomen. De betekenis van het waarschuwingsbord J24 is fietsers en bromfietsers. Hieruit concludeert men dat het fietssymbool ook voor bromfietsers geldt. Dit kan niet de bedoeling zijn omdat voor de bromfiets in de bijlage 1 van het RVV 1990 een eigen symbool gebruikt wordt. Zie de borden C9, C13, C15, E3, G12a en G12b. Het is dan ook juist dat voor bromfietsen eigen onderborden worden gebruikt zoals OB03, OB04, OB53 en OB54.