Wanneer wordt bord A2 geplaatst?

Vraag: Als je overgaat van een hogere naar een lagere snelheid, is het volgens de voorschriften niet nodig een einde bord te plaatsen. Het volstaat om de lagere snelheid aan te geven. Maar hoe zit het als je overgaat van een lagere naar een hogere snelheid? Bijvoorbeeld van een zone 30 naar een zone 60?

Antwoord: Met de mogelijkeheid 130 km/h in te voeren zijn de Uitvoeringsvoorschriften gewijzigd (zie Staatscourant 2011, 2539). Het bord A2 wordt niet toegepast bij de toegang tot een woonerf. Plaatsing van het bord A2 blijft achterwege wanneer een andere maximumsnelheid of een adviessnelheid wordt aangegeven of wanneer bord F8 geplaatst is. Ook wanneer de weg overgaat in een wegcategorie waarvan de algemene snelheidslimiet afwijkt van de beschouwde maximumsnelheid wordt het bord A2 niet geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de grens van de bebouwde kom of bij het begin of einde auto(snel)weg. Ook wanneer de weg aansluit op een voorrangsweg of als de ondergeschikte weg aansluit op een voorrangskruispunt. In feite dus daar waar bord B6 of B7 geplaatst zijn.