Wanneer is een parkeerplaats aangeduid of aangegeven?

Vraag: Wat wordt er bedoeld in een parkeerschijfzone met parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven?

Antwoord: Volgens de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, (Hoofdstuk II, ?4, bord E10) worden in een zone, aangeduid met bord E10, parkeerplaatsen waar het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht is, aangeduid of aangegeven met een P-tegel of een P-bord.