Kennisbank

Voorrang – Moet het bord B6 aan beide zijden van de weg worden geplaatst?

Vraag: Bij de aansluiting van een weg met een breedte van 6 m willen wij aangeven dat het verkeer voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Moet het bord B6 ook aan de linkerzijde van de weg worden geplaatst?

Antwoord: Uitgangspunt is dat borden aan de rechterzijde van de weg worden geplaatst. Bij een rijbaanbreedte van meer dan 5 meter, wordt het bord buiten de bebouwde kom tevens aan de linker zijde van de rijbaan geplaatst. Bij twee of meer rijstroken in dezelfde richting binnen de bebouwde kom wordt het tevens aan de linkerzijde van de rijbaan geplaatst. Dit bord wordt buiten de bebouwde kom tevens geplaatst op een middengeleider. Zie hiervoor de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.