Kennisbank

Verkeersregels – Is het oude erfbord nog geldig?

Vraag: Bij inrit van een erf staat nog het oude verkeersbord (blauwe bord met wit huis erop). Is het bord nog rechtsgeldig en moet een burger zich daar nog aan houden?

Antwoord: Op 16 juli 1988 is het begrip woonerf vervallen in het RVV en vervangen door het begrip erf. Toen kwam ook het nieuwe erfbord dat we nu kennen als G5. In artikel 95 van het RVV 1990 is geregeld dat het oude erfbord (blauw bord met wit huisje) tot 16 juli 1998 van kracht bleef. Het bord is niet meer geldig en het gebied is geen (woon)erf meer. De toegestane maximumsnelheid is die van 50 km/h in de bebouwde kom. Wel moet de bestuurder zijn snelheid regelen naar de omstandigheden.