Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers

Vraag: Wat zijn Verkeersregelaars en Verkeersbrigadiers?

Antwoord: Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers regelen het verkeer en zorgen zo voor de veiligheid van weggebruikers.

Inzet van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers: Een verkeersregelaar kan op meerdere plaatsen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij evenementen, bij het begeleiden van lange, hoge en brede transporten en bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Verkeersbrigadiers regelen het verkeer op een vaste plaats, zoals bij een school.

Bevoegdheden verkeersregelaars: In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan de bevoegdheden van verkeersregelaars. De regeling bevat informatie over de opleiding, de aanstelling, de examinering en de uitrusting van verkeersregelaars. Meer informatie over de regels en de examenprocedure voor verkeersregelaars vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland.

Vergunning en landelijke bevoegdheid verkeersregelaars: De wegbeheerder kan aangeven of het nodig is verkeersregelaars in te zetten bij evenementen, optochten of demonstraties. Een vergunning hiervoor moet u over het algemeen aanvragen bij de wegbeheerder. Hier zijn geen landelijke regels voor. Per gelegenheid kunt u het beste met de lokale overheid en/of politie overleggen of verkeersregelaars nodig zijn.

Aanstellingspas voor verkeersregelaars: De gemeente stelt verkeersregelaars aan voor een eenmalig evenement of voor bepaalde tijd. Als dit voor bepaalde tijd is, vraagt de gemeente een aanstellingspas aan bij het Verkeerscentrum Nederland. Deze pas is bestemd voor beroepsmatige verkeersregelaars.

Met vragen over de status van een aanvraag, kunt u contact opnemen met het Verkeerscentrum Nederland. Meer informatie over de aanstellingspas is te vinden op de website www.aanstellingspas.nl.

Regels voor verkeersbrigadiers: De opleiding tot verkeersbrigadier vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het regionale politiekorps. De opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De minimumleeftijd voor een verkeersbrigadier is 10 jaar .