Verantwoordelijkheid veilighied, gezondheid en welzijn.

Vraag: Bent u als medewerker binnen uw bedrijf medeverantwoordelijk over veiligheid, gezondheid en welzijn?

Antwoord: Iedereen binnen de organisatie draagt zorg voor medeverantwoordelijkheid over veiligheid, gezondheid en welzijn.