Uitvoeringsvoorschriften BABW – Zijn verkeersborden op een gele achtergrond rechtsgeldig?

Vraag: In verband met tijdelijke verkeersmaatregelen wordt er binnen onze gemeente gebruik gemaakt van bord E4 met een onderbord. Deze borden zijn geel omlijst of aangebracht op een geel bord (afhankelijk van hoe je het bekijkt). Zijn deze borden rechtsgeldig?

Antwoord: De gele omlijsting of het gele achtergrondbord maakt geen deel uit van het verkeersbord. Ze wordt meestal aangebracht om het bord meer op te doen vallen. In dit geval wordt het geel mogelijk gebruikt om aan te geven dat het om tijdelijke bebording gaat. De tekst op het onderbord kan duidelijkheid bieden. Het verkeersbord zelf moet wel voldoen aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de Bijlage 1 RVV 1990 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens. Een aantal verkeersborden worden bij tijdelijke toepassing wel uitgevoerd in de kleur geel. In het Bordenboek VNVF staan hier voorbeelden van. Dit zijn echter geen borden die voorkomen in de Bijlage 1 RVV 1990.