Kennisbank

Snelheid – Moet je einde 60 km/h plaatsen voor begin bebouwde kom?

Vraag: Op enige afstand voor het bord bebouwde kom (H1) is een bord A1 geplaatst met als maximumsnelheid 60 km/h. Mag je nu – als er geen einde-bord A2 (of F8) is geplaatst – voorbij het bord bebouwde kom ook 60 kilometer blijven rijden of moet men zich houden aan de 50 km/h die geldt in de bebouwde kom? Verkeertekens gaan immers boven gedragsregels en bord A1 – waarop 60 km staat – en bord H1 (gedragsregel) zijn hier met elkaar in tegenspraak.

Antwoord: Hoewel, op grond van artikel 63 RVV 1990, verkeerstekens (o.a. bord maximumsnelheid) boven verkeersregels (50 km/h in de bebouwde kom) gaan, is er een arrest van de Hoge Raad, dat hier een, voor dit soort gevallen, logischer invulling aan geeft. Regimeborden (zoals bijvoorbeeld bebouwde kom, autoweg, erf enz.) gaan voor op de A1-borden. De hier aanvankelijk toegestane maximumsnelheid van 60 km mag op dat wegvak dus niet langer worden aangehouden nadat men de bebouwde kom is ingegaan.