RVV ontheffing bij gladheidbestrijding

Vraag: Moeten de chauffeurs in het bezit zijn van een ontheffing RVV bij gladheidbestrijding?

Antwoord: Ja, de wegbeheerder verleent een ontheffing van een aantal RVV bepalingen. Let wel per weg beheerder moet ontheffing worden verleend. Deze moet in het voertuig aanwezig zijn.