Kennisbank

Parkeerplaats in gebied met parkeerverbod

Vraag: In Enkhuizen is een parkeervak aangebracht in een straat waar voor de rest overal een parkeerverbod geldt. Dit parkeervak is aangebracht tbv het in en uit laten stappen van cliënten van een gezinsvervangend tehuis. Deze worden gebracht met taxibusjes. De parkeerplek is alléén daarvoor bedoeld en niet voor anderen.
Welke bebording kunnen wij hier het beste plaatsen? E1 (parkeerverbod) of E4 met onderbord “uitsluitend tbv Molenweg 15”? (E1 dekt formeel de lading wel, maar geeft in de praktijk misschien weer onduidelijkheid voor automobilisten, omdat eerder E1 in de straat hangt en dit niet logisch lijkt bij een parkeerplek.)

Antwoord: Er had geen vak aangebracht had moeten/hoeven worden. Het gaat nier alléén maar gaat om in- en uit laten stappen. Dat is geen parkeren en mag dus gewoon. Het in- en uit (laten) stappen hier afhankelijk van de cliënten wellicht iets langer kan duren als bij de gemiddelde passagier. Maar als de eventuele handhaver daar met verstand mee om gaat, moet dat geen probleem zijn. Door een vak aan te brengen staat het een ieder vrij daar 24/7 te parkeren. Het plaatsen van E4 met het door u genoemde onderbord laat ook toe dat er iemand die iets met de Molenweg 15 heeft er 24/7 mag parkeren. Beide opties lijken niet de bedoeling.  Als er toch iets geplaatst wenst te worden met E4 met onderbord , dan is de meest logische optie: “uitsluitend t.b.v. in- en uitstappen bewoners Molenweg 15”. Maar zoals hiervoor al gesteld, is dat al het geval als u het vak weghaalt.