Kennisbank

Parkeergelegenheid E4

Vraag: Moet voor een Parkeergelegenheid E4, met onderbord maximaal 10 minuten hier, een verkeersbesluit worden aangevraagd? Of moet alleen voor het onderbord een verkeersbesluit worden aangevraagd? Want E4 op zich is niet verkeersbesluitplichtig.

Antwoord: Bord E4 “kaal” kan inderdaad zonder verkeersbesluit. Omdat het hier gaat om een E4 als “kapstok”, namelijk om iets af te dwingen/regelen, dan is wel degelijk een verkeersbesluit noodzakelijk. Maar vanuit de insteek van de wetgever is het niet de bedoeling de parkeerduur op deze wijze te regelen. Bij de toelichting op artikel 24 RVV 1990 vind je het volgende citaat: “Tijdsduurbeperking vij E4 is niet opgenomen in verband met controleprobleem”. Dit kan immers alléén door de handhaver al daar te laten “klokken”.
En hierbij ook nog een citaat uit het leerstofdocument:
“Veel gemeenten zijn op zoek naar de mogelijkheden om het parkeren qua tijdsduur aan banden te leggen. De keuze is beperkt. Er zijn namelijk slechts 2 manieren om dat te realiseren:
1. parkeerschijfzone = Overtredingen worden middels de Wet Mulder administratiefrechtelijk afgedaan.
2. parkeermeters of – automaten = Niet betalen levert óf een naheffingsaanslag op en wordt dus fiscaalrechtelijk afgedaan, of dit wordt aangemerkt als een strafbaar feit en wordt vervolgens administratiefrechtelijk (Mulder) afgedaan”.
Met andere woorden als je kort parkeren op een juridisch juiste en handhaafbare manier wilt regelen, doe dit dan niet via E4 (met onderbord) maar bijvoorbeeld middels E10 met bijvoorbeeld “max 1/2 uur”.