Ontheffingen – Mag een auto in een voetgangersgebied komen?

Vraag: Kan een gemeente ontheffing verlenen om met een geldauto via het voetpad bij de pinautomaat te komen? De geldauto zal op het voetpad strak langs de gevelmuur blijven staan om te laden en te lossen.

Antwoord: In artikel 87 RVV 90 komen we het bord G7 niet tegen, maar wél artikel 10 RVV 90. Het bevoegde gezag kan dus ontheffing verlenen van de verplichting de rijbaan te gebruiken. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Zo kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat de ontheffing alleen geldt voor het voetgangersgebied in winkelcentrum XXXX, alléén tijdens bepaalde venstertijden, een maximumsnelheid van 15 km/h, enz.