Mag je zelf ontworpen verkeersborden plaatsen?

Vraag: Mag je in het bord C1 alle symbolen of teksten plaatsen zoals bv TAXI als een weg alleen voor taxi’s moet worden afgesloten?

Antwoord: Het is niet toegestaan zelf ontworpen verkeersborden te plaatsen. Zie artikel 7 BABW : andere verkeerstekens dan de in dit hoofdstuk genoemde worden niet geplaatst. In dit hoofdstuk worden de borden genoemd van de bijlage 1 RVV 1990. C1 is de algemene geslotenverklaring. Wil men een geslotenverklaring voor een bepaalde categorie weggebruikers dan moet men gebruik maken van een C bord. Bijvoorbeeld C7 Gesloten voor vrachtautos of C16 Gesloten voor voetgangers. Als geen C bord beschikbaar is kan gebruik worden gemaakt van het bord C1 voorzien van een onderbord waarop door middel van symbolen, de tekst uitgezonderd in combinatie met een symbool of door teksten of tekens al dan niet in combinatie met symbolen wordt aangegeven welk verkeersgedrag wordt beoogd. Zie voor onderborden artikel 67 RVV 1990, artikel 8 BABW en Hoofdstuk III van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.